Uitnodiging Algemene leden vergadering 20 februari 2018

Aan onze leden,

Het bestuur van de EHBO-vereniging “Nieuwegein-Noord” nodigt u uit tot het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 februari 2018. De vergadering zal plaatsvinden in “De Partner”,  Nedereindseweg 401, Nieuwegein.
Aanvang 20:00 uur.

U ontvangt digitaal alle vergaderstukken. Leden die niet over e-mail beschikken zullen de stukken voor de ALV thuis gestuurd krijgen. Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee.

Wij hopen u allen welkom te mogen heten op deze vergadering.

Met vriendelijke groet,namens het bestuur,

Sacha Pepermans
Secretaris, EHBO-vereniging “Nieuwegein-Noord”