Uitnodiging ALV 19 feb 2019

Het bestuur van de EHBO-vereniging “Nieuwegein-Noord” nodigt je uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 februari 2019. De vergadering zal plaatsvinden in “De Partner”,  Nedereindseweg 401, Nieuwegein.
Aanvang 20:00 uur.

Je ontvangt digitaal alle vergaderstukken. Leden die niet over e-mail beschikken zullen de stukken voor de ALV thuis gestuurd krijgen. Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee.

Wij hopen je welkom te mogen heten op deze vergadering.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Sacha Pepermans
Secretaris, EHBO-vereniging “Nieuwegein-Noord”